ebdüleziz ezimi qedim

Tuesday, July 20, 2004

گوز یاشینا باخان اولسا قان آخماز


عبدالعزیز عظیمی قدیم:گوز یاشینا باخان اولسا قان آخمازچند سالی است که غیرت جمعی و فطرت عدالتخواهی و ظلم ستیزی در بین فرهیختگان و اندیشمندان و قشرهای بیدار اقوام تحت ستم ایرانی شکوفا شده است از آنجا که قوم ترک ایران بیش از سایر اقوام مورد بی مهری و ظلم فرهنگی قرار گرفته فریاد عدالتخواهی این قوم نیز بیش از سایر اقوام به نظر می رسد اما آنچه که در مقابل این حس عدالتخواهی و ظلم ستیزی مشهود است اغفال عوام الناس و حتی اقشار متدین و با وقار ایران اسلامی توسط شئونیستها و تمامیت خواهان پان فارسیست و فارس زده می باشد از سرکوب تحصن معقول و فداکارانه مسجد سرچشمه اردبیل گرفته تا رسوایی تسخیر قلعه بابک همه و همه نمایانگر یک سیاست غلط و پر اشتباه افرادی است که فکر می کنند زخمهای آذر بایجان را با سر پوشهای غیر بهداشتی کتمان توانند کرد.


لهذا هرگز به فکر درمان این زخمهای خونین نیفتادند و با انکار وجود تبعیضهای رسوا کننده بر علیه اقوام غیر فارس و یا بواسطه شراب پاشی بر علیه فعالان و مبارزان فرهنگی آذربایجان سعی می کنند افکار عمومی را در مقابل خواسته های بر حق مبارزان نستوه و خستگی نا پذیر خود به تعطیلی و یا تشویش بکشانند اینها هرگز حاضر نشده اند رو در روی مبارزان به بحث و مناظره بنشینند اینها به قدری از حقانیت و تاثیر گذاری مبارزان فرهنگی وحشت زده اند که به جز بایکوت خبری وسرکوب فیزیکی هیچ راهکاری برای افکار غیر اسلامی و ضد انسانی خود پیدا نمی کنند . اینها از امکانات کشوری که متعلق به آحاد مردم و همه اقوام ایرانی است بر علیه مردم واقوام غیر فارس ایرانی استفاده می کنند . اینها نیمی از مردم ترک را بر علیه نیمی دیگر تحریک می کنند اما هرگز نمی گویند چرا با مبارزان فرهنگی لجوجانه و یکدنده بر خورد می کنند چرا که اگر واقعیت ها برای مردم روشن شود تنهایی و انزوا به سراغ فارس زدگان بی انصاف خواهد آمد .


اینها جوانان بسیجی آذربایجان را به نبرد برادران فرهیخته و غیور خود می فرستند ابتدا بسیجیان را از مدارس و دبیرستانها با نام هوا خوری و اردوی فرهنگی رزمی !جمع نموده سپس با استفاده از سخنرانان اغفال کننده و محرک جوانان بسیجی آذر بایجان را بر علیه دوستداران بیدار خود اغفال و تحریک می نمایند ما بر خود واجب می دانیم هرگز از نصیحت برادران اغفال شده خود غافل نمانیم چرا که ماهیت مبارزان فرهنگی ما اعطای زندگی و احیای شرف بیداری همه مردم ایران خاصه برادران و خواهران آذر بایجانی مان هست و لا غیر.


برادران بسیجی و سپاهی ما نباید ملعبه دست عده ای قسم خورده و یا فریب خورده ای باشند که صرفا از آنها استفاده ابزاری می کنند.برادران بسیجی ما مطمئن باشند حمله و سرکوب فرزندان حق طلب آذربایجان با جنگ تحمیلی و نبرد با آمریکا کاملا مغایرو متضاد است .


برادران مذهبی ما مطمئن باشند که هیچ یک از طرفین رو در روی قلعه بابک سپاه معاویه نبوده و انشاءالله نخواهند بود و ایراد چنین کلماتی از هر شخصی به جز اثبات جمود فکری وی مثبت چیز دیگری نخواهد بود.


برادران بسیجی مطمئن باشند که اگر ایالات متحده و متحدان اروپایی او با حق طلبان آذر بایجان عداوت و دشمنی نداشته باشند قدر متیقن حامی آنان نیز نبوده و نخواهد بود . چرا که آنان خواب مردم ایران را خواستارند نه بیداری و عدالتخواهی آنان را و اگر باور ندارید غائله 18 تیر اپوزیسیون های ضد انقلاب را با حماسه قلعه بابک و حادثه قتل زهرا کاظمی و ترور سعید حجاریان را با فاجعه دد منشانه مسجد سر چشمه مقایسه کنید آیا اروپاییها و آمریکاییهادر مورد همه قضایا یکسان عمل نمودند ؟با اندکی تامل و انصاف خواهید دید که فقط جریانی مورد حمایت آنها قرار می گیرد که جنبه اپوززیسینی و ضد انقلابی داشته باشند در این صورت رسانه های جمعی غرب روی جریانات و قضایا متمرکز شده و ایران را تحت فشار قرار میدهند لکن از آنجا که حرکت بیداری آذربایجان هیچ سنخیتی با منویات غربیها ندارد مورد بایکوت خبری و بی توجهی همه محافل حقوق بشر و سازمانهای بین المللی قرار می گیرد و اگر اشاره ای به قورولتای قلعه بابک می کنند آن را به دلخواه خود تحریف نموده و ظاهر زمختی از آن را همانند بعضی از رسانه ها ی ایرانی به نمایش می گذارند .


ما به شما اطمینان می دهیم که غربیها بیشتر از شئونیستهای داخلی مخالف حرکت بیداری آذربایجانند آنها محتاج خواب ما هستند نه بیداری ما مطمئن باشید شعار((آمریکا در چه فکریه قلعه دست بسیجیه ))کاملا ناشی از اغفال و بی اطلاعی برادران بسیجی ماست چرا که آمریکا هم خواستار سرکوب آذربایجانی هاست نه حامی آنها امیدواریم


برادران بسیجی و سپاهی ما دیگر سیاهی لشکر جهال وشئونیزم نشده هر گز به فکر مبارزه با برادران بیدار و مبارز خود نفتند و اگر بار دیگر به این نوع نبرد جاهلانه و غافلانه دعوت شدند حتما از دستور فرماندهان اغفال شده خود تمرد نموده و به خیل مبارزان خونین دل و برادران و خواهران مظلوم خود بپیوندند.
یاشاسین ایران..............یاشاسین آذربایجان0 Comments:

Post a Comment

<< Home