ebdüleziz ezimi qedim

Sunday, August 01, 2004

نظري در خصوص استقبال اعتراض آميز از رئيس جمهور در تبريزعبدالعزيز عظيمي قديم


در روزهاي اخير در رابطه با استقبال اعتراض آميز از رئيس جمهور بيانيه‌اي در صفحه اول برخي از سايتهاي وابسته به فعالان آذربايجاني درج گرديده است در اين بيانيه از ملت آذربايجان درخواست شده است كه مطالبات بحق و قانوني خود را در چارچوب يك اسقبال قانوني با در دست داشتن پلاكاردها و دادن شعارهايي در مورد حقوق اقوام و آزادي زندانيان سياسي مرتبط با فعاليتهاي عدالتخواهانه از شخص رئيس جمهور طلب نموده و شخص ايشان را به عنوان عالي‌ترين مقام اجرايي مورد بازخواست قانوني قرار دهند.


دلسوزي فعالان و سايتهايي كه اقدام به اين بيانيه و درج آن كرده اند قابل انكار نيست و لذا اينجانب اصل اين بيانيه و اين تاكتيك خلاقانه را قبول نموده و حمايت خودم را به عنوان تنها يكي از مبارزان فرهنگي از كليات اين تاكتيك اعلام مي دارم.


لكن همانطور كه بنده خودم را تنها يكي از فعالان آذربايجاني مي دانم بقيه برادران و خواهران ما هم بايد همينطور فكر كنند تصميم گيري در مورد اين پيشنهاد را به افكار عمومي خاصه فعالان آذربايجاني بگذارند لذا اينجانب با حمايت از اصل اين پيشنهاد و ضمن احترام به نقد و نظر ساير فعالان در مورد جزئيات اين پيشنهاد و آسيب شناسي آن نظر خودم را اعلام مي كنم.


1 ـ پرواضح است همه كساني كه در استقبال از رئيس جمهور تجمع خواهند كرد با ما همفكر نيستند و لذا مورد خطاب قرار دادن ملت اذربايجان به جاي فعالان محدود فرهنگي منطقي به نظر نمي‌رسد و ما بايد صرفا روي كساني حساب كنيم كه قبلا در تجمعات مشابه شركت كرده اند لذا از اقليت بودن خود نبايد غافل شويم.


2 ـ شعار فدراتيو كردن حوزه اجرايي حاكميت شعار بدي نيست لكن براي مردم كه تحت تاثير تبليغات منفي بر عليه فعلان آذربايجاني قرار گرفته اند شعار زمخت و ترسناكي خواهد بود.


3‌ـ‌ شعار دادن در حين سخنراني اگر از سايرين هم توجيه پذير باشد از فرزندان بيدار آذربايجان گناه بزرگي محسوب خواهد شد و زمينه براي تبليغات منفي مهيا خواهد گرديد.


و لهذا اكتفا به در دست گرفتن پلاكارد هاي ملايم در عين حال فريادگر بهتر از شعار دادن حين سخنراني است


اما اگر به اين پلاكارتها حمله و يا اهانت شود اين مسئله أي ديگر است .


3 ـ از دادن شعارها و در دستن داشتن پلاكاردهاي اختلاف برانگيز موهن به زبان فارسي ـ تجزيه طلبي و همچنين علامات و پرچمهايي كه به سركوب اين حر.كات منجر مي شود خودداري نمائيم.


4 ـ‌ پلاكاردها فقط در محدوده اجتماع ظاهر شوند چرا كه ظهور آنها در مسير حركت به راحتي قابل كنترل مخالفين خواهد بود.


5 ـ اطلاع رساني اين مسئله مقدمه مهمي براي اجراي صحيح اين تاكتيك است لذا اگر تصميم قطعي براي اين كار گرفته شد همه شهرهاي آذربايجان و فعالان آنها بايد در جريان امر قرار گيرند.


6 ـ هر گونه درگيري و فحاشي هم به ضرر ما و هم به ضرر نظام جمهوري اسلامي است و تنها برنده درگيريها و فحاشيها دشمنان سلطنت‌طلب و ضد دين جمهوري اسلامي و حتي دشمنان قسم خورده ما مي باشند شكي نيست كه اكر اين تاكتيك با لحاظ اين موارد تنها با حضور يك هزار نفر هم برگزار شود كار بسيار بزرگي محسوب خواهد شد و كسي قادر به بايكوت آن نخواهد بود به شرطي كه حين اجراي آن از همديگر جدا نشده و فعالان پيشرو تنها گذاشته نشوند.


با سركوب و يا اجراي موفقيت‌آميز اين حركت قانوني كه توام با حسن نيت باشد ثابت خواهد شد كه مقابله با فرزندان آذربايجان صرفا از ترس تجزيه كشور است يا مقابله با حق‌طلبي و عدالتخواهي آنان .


در خاتمه بنده اطمينان دارم كه اگر اطلاع رساني فعال در راستاي اجراي مدبرانه اين تاكتيك صورت پذيرد نتيجه آن هر چه باشد به نفع اقوام تحت تبعيض ايران و نظام جمهوري اسلامي و در مقابل هرگونه حركات و شعارهاي احساسي و يا خداي نكرده مغرضانه و تجزيه طلبانه به ضرر آذربايجان و فعالان آن و همچنين نظام جمهوري اسلامي تمام خواهد شد كه ما صاحب هر دوي اينهائيم.


در خاتمه يادآور مي شود كه تضعيف اصل نظام به نفع اقوام ايراني نيست اگر قرار باشد ما به حقوق اسلامي و انساني خود برسيم در چارچوب همين حاكميت خواهيم رسيد چرا كه نه قبل از نظام جمهوري اسلامي وضع بهتري داشتيم و نه بعد از آن فرصتي به ما داده خواهد شد تا به حقوق خود برسيم و اگر خداي نكرده اين نظام از دست برود سلطنت‌طلبان و غربگرايان گوشت فرزندان هويت خواه آذربايجان را به سيخ خواهند كشيد.


از سايتهاي فعال نيز خواهشمنديم ستوني را به اين امر اختصاص داده و نظر صاحب نظران را در اين مورد درج نموده و راه را براي تصميم گيري نهايي هموار كنند.0


ياشاسين ايران ـ ياشاسين آذربايجان0 Comments:

Post a Comment

<< Home