ebdüleziz ezimi qedim

Thursday, December 03, 2009

حجت الاسلام عظیمی در هنگام آزادی از زندان تبریز: حجت شرعی برای مبارزه با سلاح ندارم

حجت الاسلام عظیمی ساعت 17 روز دوشنبه مورخه 22/7/84 از زندان تبریز با قرار وثیقه 20 میلیونی آزاد شد. جمعی از فعالان حركت ملی آذربایجان از جمله علی حامد ایمان، حسن ارك، حسین حسنی، جمشید نیازی، احمد یاری، حسن احسانی،محرم خوشنام و تنی چند از جوانان علاقمند حركت ملی آذربایجان در مراسم استقبال از حجت الاسلام عظیمی قدیم شركت داشتند.

آقای عظیمی در گفتگوی كوتاهی با سایت شمس در مقابل زندان تبریز گفت: آزادی ما آن روزی است كه به آزادی كامل برسیم و ملت ما از دست شوونیزم فارس نجات پیدا كند و خاكهای اشغالی خود را از دست دشمنان دین و ملت بگیریم. ملت بزرگ به معنای امت بزرگ است كه باید دلها را به هم نزدیك كند و این به دست نمی آید بجز آنكه یا از جانمان بگذریم یا از مال و منال و یا از آبرویمان. من از هر سه مایه گذاشته ام. من خودم را زندانی آزاد شده نمی دانم بلكه خود را اسیری می دانم كه در وقت مبارزه حق سلاح نداشتم و حجت شرعی نیز برای سلاح ندارم لذا در دست دشمن بودم و امروز طعم آزادی را می چشم و از دوستانی كه به اینجا آمده اند تشكر می كنم.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home