ebdüleziz ezimi qedim

Thursday, December 03, 2009

فرازهایی از بیانات حجت الاسلام عبدالعزیز عظیمی قدیم قبل از بازداشت

« شما ادعا می‌كنید كه ما را تربیت كرده‌اید اما ما را برای نوكری و بردگی تربیت نكرده‌اید. ما در این كشور بزرگ شده‌ایم و لی نه برای نوكری. برای ما هم درس بردگی یاد داده‌اید و هم درس شرف و آزادگی. ما درس شرف را آموخته‌ایم. بروید به هر كسی كه درس نوكری آموخته‌اید آن فشارها را بیاورید...»

« ما از حاكمیت نمی ترسیم. منافع ما ایجاب می كند كه با حاكمیت مدارا كنیم. چرا كه چنان حكومتی را سراغ نداریم كه بیاید و از این حاكمیت برای ما بهتر باشد. قبل از این حكومتی را دیده‌ایم كه از این نیز بدتر بوده‌است. اگر این تلویزیونها در دست آن حكومت بود این كارها را می‌كرد. این نیز حكومت اسلامی است كه این كارها را با ما می‌كند. دیگر بعد از این كدام ایدئولوژی و چه حكومتی خواهد آمد كه بهتر از این برخورد نماید. منافع خود ما ایجاب می‌كند كه با حاكمیت به شیوه مسالمت آمیز رفتار كنیم.»

« بگذارید، بتوانیم بر این مملكت نام وطن بگذاریم. بگذارید وقتی كه نام ایران به میان می‌آید بر نفرتمان افزوده نشود. این روزها منی كه زمانی دم از ایران زده‌ام با شنیدن كلمه ایران می‌دانم كه نقشه‌ای در سر دارید. سرودهای ملی را دیگر من با علاقه گوش نمی كنم. گمان نكنید كه وقتی اینها سرود «ای ایران ای مرز پر گهر» را پخش می‌نمایند خوشمان نمی‌آید. آنها با آن حرف‌ها نمی‌توانند ما را با خود همسفره كنند و ما با آنها همسفره نمی‌شویم. اینها سرود «ایران ای مرز پر گهر» را در رادیو و تلویزیون پخش می‌كنند كه هویت تركی مرا از بین ببرند. هویت كردی كرد، عربی عرب و بلوچی بلوچ را نابود كنند. اینها ایران به معنای جغرافیایی‌اش را قبول ندارند. ایرانی را مترادف و در معنای فارسی تبلیغ می‌كنند. باید گوش‌های خود را باز كرده و بشنوند كه «ایران، فارس نیست». ملت فارس از نصف جمعیت ایران هم كمتر است. ما اگر بخواهیم ملت‌های ایران را بشماریم ملت ترك از ملت فارس بیشتر است. ایران یك كشور كثیرالمله است. حكومت باید این كثرت را بپذیرد. نباید اشتباه رژیم قبل را تكرار كند. اگر ما بخواهیم بر اساس نژادپرستی مملكت را حفظ و اداره كنیم از لحاظ شخصیت كمتر از آنان خواهیم بود. پهلوی‌ها می‌گفتند: ما آریا مهر هستیم. یعنی خورشید نژاد آریا هستیم. امروز بعضی از افرادی كه در راس حكومت ما قرار دارند از سادات علوی هستند و اگر بگویند ما نژاد آریایی را خیلی دوست داریم نمی‌پذیرند. رئیس جمهور عرب است[بود]. آریایی نیست. بیاید و در كلیبر بگوید: نژاد پاك آریایی. معنای این سخن وی آنست كه نژادهای به غیر از آریایی ناپاك هستند. ننگ باد بر این گفته. ننگ باد بر اینكه یك معمم بیاید و دعوای نژاد بكند و ننگ باد بر حاكمیتی كه خود اینگونه دعوای نژاد به راه اندازد و وقتی كه یك ترك بخواهد بگوید من تركم، هویت خود را می‌خواهم، زبانم را می‌خواهم. به او انگ بزنند. اینگونه هم دروغگویی می‌شود؟! این حكومت ما از دروغگویی كمتر زیان ندیده‌. حماس و حزب الله از نظر ما گروههایی مقاوم و حق طلب هستند و حمایت از آنها افتخار كشورماست. اما می‌بینید كه در دنیا چقدر دروغ و تهمت می‌گویند:

اسرائیل را مظلوم قلمداد می‌كنند و فلسطین و حزب الله را تروریست. اینان از آنها یاد گرفته اند كه با ما اینگونه برخورد می‌كنند حماس از حقش دفاع می كند و تروریست خوانده می شود...

0 Comments:

Post a Comment

<< Home