ebdüleziz ezimi qedim

Sunday, October 16, 2005جسله دادگاه حجت الاسلام عظيمي برگزار شد

قاضي اسماعيلي: آقاي عظيمي مگر پارسال ترا نصيحت نكردم ؟

حجت الاسلام عظيمي : آن نصيحتها را هيچوقت گوش نمي دهم
محاكمه حجت الاسلام عظيمي روز چهارشنبه شروع شد. در اين محاكمه كه از ساعت 9 قبل از ظهر شروع شد وقتي متهم وارد دادگاه شد قاضي اسماعيلي داشت نسخه اي از نشريه رسول را مطالعه مي كرد و پس از آن نگاهي به متهم انداخت و گفت : آقاي عظيمي مگر پارسال ترا نصيحت نكردم؟ و عظيمي هم جواب داد: آن نصيحتها را هيچوقت گوش نمي دهم. اينجا دادگاه است و جاي نصيحت نيست اگر جرمي دارم محاكمه بكنيد.

و بدين ترتيب قاضي اسماعيلي وارد جزئيات پرونده شد و اتهامات قبلي متهم را برشمرد و گزارشاتي را قرائت نمود. يكي از گزارشات واصله به دادگاه متضمن اين مسائل بود : چند روز قبل از مراسم عظيمي در تبريز با افرادي ديدار كرده و آنها را براي حضور در مراسم تشويق مي كند و براي اين كار تراكتهايي چاپ و در شهر توزيع مي كنند يعني عظيمي هماهنگ كننده اين مراسم بود. افرادي كه در اين مراسم شركت كرده بودند همگي بصورت انفرادي بر سر قبر مي آمدند و متفرق مي شدند تا اينكه ساعت 6.5 عصر عظيمي با چند جوان در چهارراه آبرسان ظاهر مي شود و لحظاتي در مقابل يك ساختمان اداري توقف مي نمايد و سايرين نيز لحظه به لحظه دور وي جمع شده و با جلو انداختن عظيمي حركت گروهي خود را آغاز مي كنند. در ادامه گزارش آمده است : عظيمي بر سر قبر باقر خان به مامورين انتظامي چنين مي گويد: ما شما را خواهيم كشت و براي فاتحه شما هم دقيقه شماري خواهيم كرد.

در گزارش ديگري آمده است: عظيمي در دوران محروميت از اسكان و تبليغ در آذربايجان با گروه اوجاق قم و تهران ارتباط داشته و همچنين در مسافرتهاي خود با عناصري همچون حامد ايمان ، فيض اللهي و ... ارتباط داشت و در دفتر سايت شمس اقدام به سخنراني كرده است .

با راهنمايي داديار قاضي متوجه برگه اي مي شود كه عظيمي به دوستان خود از زندان تبريز پيام فرستاده است و گفته حاظر است تاوان اين تجمع را بپردازد و قاضي هم اين مسئله را به عنوان اقرار به رهبري اين تجمع متذكر مي شود. اما بعد از لحظاتي در اين مورد ترديد كرده و پس از اعتراض متهم قاضي كوتاه مي آيد و نوبت به دفاعيات متهم مي رسد .

آقاي عظيمي پس از قرائت آيه اي از قرآن كريم سخنان خود را چنين ادامه مي دهد :قبل از دفاع از اتهامات تفهيم شده لازم است در مورد حقوق ضايع شده خود در اين دادگاه حرف بزنم تا متوجه شويد در خارج از دادگاه چقدر حقوق ما ضايع مي شود. اولا" بنده به عنوان متهم بايد وكيل داشته باشم آن هم وكيلي كه خود انتخاب كنم و به او اعتماد داشته باشم در حاليكه داديار محترم دو وكيل به نامهاي آقايان حسن زاده و عباسزاده معرفي كرد كه صرف نظر از اينكه اينجانب هيچ شناختي از آنان ندارم آنان هم از قبول وكالت بنده خودداري كردند و حتي ميانجيگري آقاي فرشي نيز كارساز نيفتاد و آنها به بهانه عدم تبحر در مسائل اتهامات سياسي خودداري كردند.

مسئله دوم اينكه همانگونه كه قبلا از دادگاه خواسته بودم بايد فيلم مراسم مشروطه را كه از چندين زاويه برداشته مي شد به دادگاه آورده شود. مسئله سوم اينكه اينجانب در محاكمه سال قبل و هم در بلزجوئيهاي دو ماه گذشته خود بارها نياز خود را به مترجم اعلام كرده ام كه اين مورد هم با بي اعتنايي دادسرا مواجه شده است .

موضوع چهارم اينكه همانگونه كه در اصل 168 قانون اساسي آمده است بايد محاكمه اينجانب علني و با حضور هيئت منصفه باشد. اتهامات بنده سياسي است .

قاضي اسماعيلي در لابلاي ايرادات متهم در مورد وكيل خواستار تجديد دادگاه شد تا متهم بتواند از بين 9 وكيل تسخيري يكي را انتخاب نمايد در حاليكه نفرات اول و دوم اين ليست از قبول وكالت خودداري كرده بودند و يكي ديگر از وكلاي معرفي شده آقاي جباري بود كه در زمان تحصن مسجد در اردبيل رئيس دادگستري اردبيل بود كه گفته بود اين عظيمي با چه حقي از تبريز آمده و در كار استان ما دخالت مي كند؟ و داراي چه مقام دولتي است كه در كار دولت دخالت مي كند؟

گفتني است كه از ساير وكلا شناخت كافي وجود ندارد.

در مورد مترجم بعد از گفتگوهايي متهم مختار به آوردن مترجم در دادگاه شد اما پس از لحظاتي اين مسئله گويا مورد ترديد واقع گرديد ليكن به نظر مي رسد كه همراه بردن مترجم در دادگاه بعدي بعيد نباشد.

در مورد اصل 168 قاضي اسماعيلي به بهانه عدم تعريف جرم سياسي با اجراي آن مخالفت كرد و در مورد مراسم مشروطه از داديار خواست كه فيلم مراسم را همين امروز به دادگاه بياورند كه قاضي پس از مشاهده فيلم به متهم خبر رساند كه هيچ صحنه اي برضد متهم در فيلم مشاهده نشده است.

در خاتمه علي رغم انصراف متهم از گرفتن وكيل و ترجيح وي بر صدور حكم در همين دادگاه قاضي جلسه دادگاه را تجديد نمود كه احتمالا چند ماهي طول بكشد. كه در اين مدت دادگاه موظف شده تحقيقات كاملتري را در اين زمينه انجام دهد.

پس از اتمام دادگاه اقاي عظيمي روانه بند نظامي زندان تبريز شد.0 Comments:

Post a Comment

<< Home