ebdüleziz ezimi qedim

Friday, August 19, 2005عظیمی؛ راز سر به مهر تاریخ معاصر آذربایجان

حوزه علمیه قم

سید حیدر بیاتمدت زمان زیادی نیست که عظیمی را می‌شناسم اما در همین مدت کم او را خوب شناخته‌ام و شجاعت و نیک‌نفسی او را ستوده‌ام و نیز بعضی از کارهای او را نقد کرده‌ام و به کرّات نیز چوپ حمایت از او را خورده‌ام. دوران دوستی کوتاه‌مدت من با ایشان حاوی خاطرات تلخ و شیرینی است که در همه دوستی‌ها کم و بیش بالاخره وجود دارد. اما تلخکامی حاصل از حبس عظیمی این‌بار بسیار مردافکن و غیرقابل تحمل است. من و او و همه می‌دانند که عظیمی در شرایطی به عرصه عدالتخواهی و دادجویی گام نهاد که در آنسوی یعنی آنسوی مبارزه می‌توانست با توانائی‌های کم‌نظیر خود به مال و منال و مقام و بسیار چیزها از این قبیل دست یابد. اما او این همه را رها کرده و تمام قابلیت‌ها و موقعیت خود را صرف احیای حقوق مدنی و فرهنگی قوم خود کرد. در حالی که نه کیف‌های انگلیسی به خانه او می‌آمد و نه دلارهای آمریکائی بلکه اندک آبراهه‌ای که روزی از آن میرسید نیز به رویش بسته شد و از سازمان تبلیغات اسلامی بخش روحانیان مستقر اخراج شد و اینک یک روحانی تنها، با توکل به خدا و معتقد به اصالت عدالت و مبارزه در راه آن.

اینک عظیمی در زنجیر است. زنجیری که سلسله جنبانان آن هیچ جوابی در پیشگاه خدا و رسول ندارند و بر عکس آنها عظیمی با دستی پر به تاریخ، آینده و به ملت ایران و آذربایجان نگاه می‌کند.

سر سخن من با این سلسله جنبانان بی‌جواب است. این حضرات به خوبی می‌دانند که چرا عظیمی باید در بند باشد. عظیمی حقیقت سر به مهر و سرّ مگوی تاریخ معاصر آذربایجان است. آذربایجانی که مبارزانش همواره با انگ‌هایی از قبیل توده‌ای؛ خلق و ... از صحنه کنار زده شده‌اند و اگرنه در نطع شعوبیگری هزارساله آنان به خون خود سرخ گشته‌اند. اما اینک عظیمی این روحانی اصیل از همه این انگ‌ها و برچسب‌ها مبراست و از صمیم قلب آذربایجان و سویدای دل ملت ترک زبان ایران سخن میگوید: «ما حق خود را میخواهیم تحصیل به زبان مادری منافی اسلام نیست و تجزیه‌طلبی محسوب نمی‌شود آقایان فریب خدعه پان‌آریائیستها را نخورند ... » اینها لب کلام عظیمی است. از یاد نبریم که او چگونه در مقابل اندک گروه تجزیه‌طلب ایستاد و گفت «اگر راست میگوئید بیایید در ایران این نسخه‌ها را بپیچید، حرف زدن در خارج از ایران هزینه‌ای ندارد».

گفتم عظیمی راز سر به مهر و سرّ مکوی تاریخ معاصر آذربایجان است رازی که همواره از سوی رسانه‌های عمومی بایکوت شده است و یا در زیر انگ‌های متعدد مخفی نگهداشته شده اما اکنون همه میدانند که دیگر عصر راز نیست و همگان همه چیز را اگر چه اندکی دیرتر اما می‌دانند و عظیمی تنها نیست و طلاب زیادی در حوزه علمیه قم از سرنوشت حجت الاسلام عظیمی نگران هستند و چه بسا این طلاب در صورت لزوم جای عظیمی را بگیرند. تا همه بدانند که نه شوونیسم فارس و اذناب آن درد دین و ایمان مردم آذربایجان را دارند و نه مبارزات مردم آذربایجان رنگ و بوی غیر دینی دارد. بلکه این مبارزه با الهام از متن دین اسلام سرچشمه می‌گیرد و ملت آذربایجان همواره سه سخن اساسی شاه اسماعیل صفوی موسس مذهب شیعه در ایران را به یاد دارد که گفت:

مراقب سه چیز باشید:

أ‌. دین

ب‌. وطن

ت‌. زبان

حوزه علمیه قم

سید حیدر بیات


0 Comments:

Post a Comment

<< Home