ebdüleziz ezimi qedim

Sunday, October 16, 2005


No :292/ 2005

Amnesty international/ London

Dear Ann Harrison

Copy to:

The United Nations

Humen rights high commiser / Jenev

On the 14.09.05 with letter numbered 291/05, we had already informed you about the clergy man Ezimi Qedimi who has been in the prison for 40 days without any trail.

A judge of a private court, Farshi, have talked to Mr. Ezimi Qedimi while he was visiting Tebriz prison.

We are sending you the translation and summarised form of their conversation. We urge you to help his court be a free court, as Mr. Ezimi Qedimi has asked this in his conversation with Mr. Farshi.

As you will read in the translated conversation of Mr. Qedimi, according to article of 198 of Iranian constitution this court should be a free court.

Considering this legal principles, the human rights supporting organisations should make Iranian regime to implement her own constitution articles.

It is a duty of the UN to force Iran comply with High Commission of Human Rights, as Iran is a member of the United Nations who has signed the UN Human Rights convention.

Boyuk Resuloglu

Chairperson of
The Committee for the Defence of the World Azerbaijanis

---------------------------------------------------------
In this meeting, Hojjat-ol- islam Ezimi asked the lawyer of court to bring the video of Mashrute ceremony in Bager_khan Tomb and show it to the court. Mr. FARSHI was not against this and has promised to do so. Also the lawyer of court has promised to tackle Mr. Ezimi’s case within two weeks by Judge Ismayili.

Mr. Ezimi asked Mr Farshi that according to article 168 of Iranian constitution he should have a free court with presence of the jury but Mr. Farshi informed him that this was impossible. Then Mr. Ezimi said: “why in Tehran there was free court for Mr. Abdollah Noori? Why when it comes to Azerbaijan there are more restrictions?”

Mr. Ezimi also asked from the court for interpreter to defend from himself but they have not agreed with this.

It is very likely if Mr. Ezimi insists of having Azerbaijani (Turkish) interpreter, they don’t consider his case at all.

According to this meeting, within few days Mr. Ezimi will go to the court with only one judge by judge Ismayili.

Judge Ismayili is one of the most strict judges who had already convicted Mr. Ezimi for exile and mentioned that if he had any activities in Qom ( a city in Iran ) they would be more strict with him.

--------------------------------------------------------------------------------
tarix:19.09.05
sayı: 292/ 2005
Amnesty international / London

Sayın xanım Ann Harrison

kopy:
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı
insan haqları ali komiserliyi /Jenev

40 gün bilatəklif Təbriz zindanının nizami bölməsində qalmış ruhani Əzimi Qədimi haqqında 14.09.05 tarixində 291/ 05 sayı ilə sizə mə'lumat vermişdik. 17.09.05 tarixində özəl məhkəmə qazisi Fərşi, Təbriz zindanından görüş apararkən Əzimi Qədimi bəylə də danışıb. O danışığın qıssaltılmış tərcüməsini sizə göndərərək, cənab Əzimi Qədiminin də istədiyi kimi bu məhkəmənin açıq geçirilməsində ona yardımçı olmağınızı xahiş edirik. Danışığın tərcüməsində də görəcəyiniz kimi İran anayasasının 168 -ci maddəsinə əsasən bu məhkəmə qapalı olmamalıdır. Bu huquqi prənsipi nəzərə alaraq insan haqlarını qoruyan beynəlxalq təşkilatların bu barədə İran dövlətinə təzyiq edərək öz anayasasının maddələrinin icrasını istəməklərində heç bir sakınca hiss edilməməkdədir. Özəlliklə birləşmiş millətlər təşkilatının üzvü olan İran dövləti imzaladığı muqavilələrin gərəyincə insan haqları ali komiserliyinin mudaxiləsi vəzifə borcu kimi görünməkdədir.

Dərin hörmətlə :Böyük Rəsuloğlu
Dünya Azərbaycanlılarının Haqlarını Mudafiə Komitəsinin
sədri


0 Comments:

Post a Comment

<< Home