ebdüleziz ezimi qedim

Wednesday, January 04, 2006

تعامل ما با حاكميت بيهوده است اينها در مقابل فشار تسليم شده اندتعامل ما با حاكميت بيهوده است اينها در مقابل فشار تسليم شده اند .

گفتگو با حجت الاسلام عظيمي در مورد حكم دادگاه


سايت شمس : جناب آقاي عظيمي با خبر شديم كه به محض بازگشت از سفر خارج دادگاه شما برگزار شد و فرداي آن روز هم حكم دادگاه صادر گرديد. كلا نظرتان به اين حكم چيست ؟

عظيمي : هر چه زور دارند در اين حكم بكار بسته اند اما آنچه مرا ناراحت مي كند عملكرد دادستان است . تخلف از حكم دادگاه از قبل هم بود و يك عده مسايلي مانند مصاحبه با سايت شمس و غيره بود كه همگي مطرح شدند و ما نيز دفاع كرديم و چيزي براي محكوم كردن نبود و انتظار داشتم به غير از اين مورد از بقيه موارد تبرئه شوم . البته قرار نيست كه ما به اين حكمها تمكين كنيم و هر چه مي گويند قبول نماييم . شايد اينها دوست داشتند و مثلا 20 سال ممنوعيت سخنراني در مورد آذربايجان دادند كه البته خواست قلبي اينها است . تخلف از حكم دادگاه اگر چه ظالمانه بود ولي زياد جاي بحث ندارد . من اتهامهاي ديگري نداشتم ولي قاضي اتهامهاي ديگري نيز براي من جور كرده است . فعاليت به نفع گروهها و سازمانهاي مخالف نظام. اين اتهام اصلا در پرونده نبود ولي سفر خارج و ديدار با دوستان را لحاظ كرده اند و نتيجه گرفته اند كه فعاليت تبليغي من به نفع گروههاي مخالف نظام محرز است . اگر واقعا اين جرم محرز مي شد يكسال زندان تعزيري كم است و بايد حكم سنگين تري مي دادند ولي ما مي دانيم كه خود اين افراد به نفع گروههاي مخالف نظام كار مي كنند و بايد براي خود نيز احكام سنگيني در نظر بگيرند چرا كه اين كارهايشان خود به نفع گروههاي ضد نظام تمام مي شود . اين افراد با اينگونه كارها آبرو و حيثيت خود را در دنيا مي برند . در خصوص اتهام سوم كه اصلا در پرونده نبود و حتي در لحظه محاكمه هم نبود و قاضي در لحظه هاي آخر اين را اعلام كرد و آن خلع لباس است به اتهام هتك حيثيت روحانيت. از قانون اينها كسي سر در نمي آورد ،اينها نمي توانند در مورد مسائل سياسي يك روحاني را خلع لباس كنند و بايد بگويند حيثيت روحانيت را خدشه دار كرده اي . البته قاضي تحت تاثير افكار زيادي بود و حتي به من گفت كه ما تمامي سخنرانيهاي شما در خارج را شنيده ايم . قاضي از اين همه حكم هم قانع نشده و پس از 10 سال حكم خلع لباس دوباره به عنوان متمم 5 سال ممنوعيت خروج از كشور و 5 سال حق محروميت از اسكان در 4 استان را نيز به آن اضافه مي كند . اينها خيال مي كنند كه حوزه هاي علميه پس از انقلاب به عنوان دانشكده افسري نظام است و گويي كسي كه به حوزه مي رود قسم مي خورد كه سياستهاي حكومت را تاييد كند و در غير اين صورت بايد از حوزه اخراج شود . در هيچ كجاي دنيا نه كليسا در دست دولت مي تواند باشد و نه مسجد . حوزه را نمي توان مختص دولت و نظام تلقي كرد . من نمي دانم كه اين افراد چگونه فعاليت سياسي را هتك حرمت روحانيت مي نامند ؟ شايد اصلا خود اين افراد با اين كارهايشان هتك حيثيت روحانيت مي كنند در ثاني هتك حرمت در مسائل اخلاقي مي شود نه در مسائل سياسي. اين افراد بايد بدانند كه روحانيت من ثبت شده است و اينها دير كرده اند . تحصيلات من نيز مشخص است و دادگاه اينها نيز نمي تواند با من بحث علمي بكند . قاضي اينها نشان داده است كه علاقه حكومتي اين افراد بيشتر از علاقه قضاوت است . وقتي شروع به محاكمه كردند از رهبر سخن گفتند ولي من گفتم كه چرا از رهبر سخن مي گوييد بلكه از قانون سخن بگوييد . لايحه اي در زندان نوشته بودم و اين لايحه را خواندم و حس مي كردم كه پرندگان آذربايجان هم از شنيدن آن مي گريند ولي وقتي حكم را ديدم تعجب كردم كه هيچ يك از اين حرفها تاثير نكرده است و ظاهرا از اين دفاعيه عصباني هم شده بودند . اي كاش هيئت منصفه بود و اي كاش روزي اين دفاعيه به گوش ملت ما مي رسيد. دوستان ، ما ديگر نمي توانيم كاري كنيم ، ما افتخار نكنيم كه حمله از ما است و دفاع از اينها بلكه ما براي دفاع هم فرصت نداريم ما مثل افرادي هستيم كه گوشتش را زنده زنده مي برند اما وقتي همين فرد داد مي كشد به او پان تركيست مي گويند . من در اين حال هستم آنها هم هر كاري دوست دارند بكنند ما با اين فشار باز هم مي توانيم كارمان را انجام دهيم . اميد زيادي دارم كه در دوران همين حاكميت حركت ما پرو بال بگيرد تا افراد پولدار نتوانند صاحب اين حركت در دوران امنيت بشوند بلكه كساني صاحب اين حركت شوند كه واقعا كار كرده اند

سايت شمس : اگر حكم شما تاييد شود چكار مي كنيد ؟

عظيمي : آقاي حامد من از ديشب مي دانستم كه شما اين سوال را از من خواهي پرسيد و من هم جواب آن را حاضر كرده ام . من بيشتر دوست دارم كه اين سوال را دادستان و قاضي جواب دهد كه اينگونه حكمها را چگونه مي خواهند اجرا كنند ؟ مگر اين حكم را به يك فرد عادي داده ايد كه او هم به همين راحتي قبول كند؟ بهتر است فعلا آنها به اين سوال جواب دهند چرا كه اگر آنها اين حكم را اجرا كنند دچار مشگل مي شوند چرا كه اجراي اين حكمها به همين راحتي هم نيست. من همين قدر مي گويم كه اذربايجاني به اينگونه افراد تكيه نخواهد كرد .

سايت شمس : چرا اين حكم را به صورت يك كاغذ معمولي به شما داده اند ؟

عظيمي : اينها اين را به عنوان يك حكم نداده اند . پس از اعلا م حكم آقاي فرشي كه پرونده را تنظيم كرده بود و از دست من خيلي عصباني بود و گويا به اين حكم هم رضايت نمي دادند ، آقاي فرشي اصل حكم را براي من خواند و اتهامها را برشمرد كه تا آنجا كه بخاطر دارم عبارتند از : رهبري تجمع غير قانوني - تحريك تجمع كنندگان - سردادن شعارهاي تجزيه طلبانه - تخلف از حكم دادگاه - توهين و اهانت به مسئولين نظام و نيروي انتظامي - فعاليت عليه نظام مقدس جمهوري اسلامي ضمن مصاحبه با شبكه تلويزيوني آنايوردي - مصاحبه با سايت نشريه توقيف شده شمس تبريز - ارتباط با افراد و عناصر معلوم الحال كه آقاي حامد در صدر آن است - چاپ تراكت و ... . شما واقعا به اتهامها نگاه كنيد كه ببينيد واقعا اينها اتهام است ؟اين اتهامها را برشمردند و چون من جواب ندادم حكمي دادند كه خودشان هم مي دانند كه غير قانوني است . پس از خواندن اتهامها و حكم صادره به من گفتند كه امضا كنيد و من گفتم كه يك برگ از اين حكم بدهيد و امضا كنم . آقاي فرشي گفت كه نظر قاضي اين است كه ما حكم را ندهيم و يادداشت برداريد . در هنگام يادداشت برداشتن من آقاي فرشي با قاضي صحبت كرد و سپس گفت كه يادداشت هم برنداريد . من از امضا ممانعت كردم و آقاي فرشي گفت كه تا امضا نكني حق نداري از دادگاه بيرون بروي . حدود يك ساعت در راهرو نشستم صندلي هاي راهرو هم بيشتر به درد شكنجه مي خورد . البته روز قبل هم بيش از ده ساعت بر روي اين صندلي ها نشسته بودم . زنگ زدند جانشين دادستان آقاي فرجي آمد و من با ايشان صحبت كردم و گفتم كه حكم مرا بدهيد تا لااقل مردم بدانند كه به چه اتهامي محكوم شده ام چرا كه مردم فكر مي كنند به خاطر كلاهبرداري و يا فساد اخلاقي محكوم شده ام . ايشان گفتند كه من نمي دانم چرا حكم را نداده اند ولي به مسئله رسيدگي مي كنم . پس از نيم ساعت مرا صدا زد و همين برگ را داد و گفت نهايتا اين را مي توانيم بدهيم تا به آن استناد كنيد . حكم را نمي دهند ديگر چكار مي توان كرد ؟

سايت شمس : آيا فكر مي كنيد كه به خاطر اين لباستان به شما اتهام رهبري حركت را زده اند ؟

عظيمي : احتمالا . فكر مي كنند اين لباس باعث شده است كه من بيشتر در حركت تاثير گذار شده ام ولي گاها عكس اين نيز شده است . زماني شده است كه همين لباس باعث تحقير من شده است .

سايت شمس : جنابعالي تازه از سفر خارج برگشته ايد . وضعيت آنجا را چگونه ديديد و چه تحليلي از فعالان خارج از كشور داريد ؟

عظيمي : اگر فعالان بيرون ناراحت نشوند بايد بگويم كه مسئله بيرون با ما فرق مي كند . اول اينكه حس آذربايجان گرايي در آنجا ضعيف است و از داخل بي خبر هستند و اين بي خبري همراه با غلو هايي كه توسط برخي ها صورت مي گيرد باعث مي شود كه آنها كارهايي انجام دهند كه در كل به نفع ما نباشد .

سايت شمس : چه كارهايي مثلا ؟

عظيمي : احساس مي كنم به اين نتيجه رسيده اند كه به پايان عمر حاكميت جمهوري اسلامي چيزي نمانده و به همين خاطر بايد با گروههاي برانداز ائتلاف كنيم و حكومت را سرنگون كنيم و سپس برسيم بر سر تقسيم كشور . اينگونه ذهنيتها در خارج وجود دارد و من به اين خاطر به خارج رفتم كه بگويم نظام سر جايش باقي است و فعلا ما هستيم كه داريم از بين مي رويم و به همين خاطر به ما فكر كنيد ، به آنهايي فكر كنيد كه به زندان مي روند . نظام سر جايش است و هواداران زيادي هم دارد و اگر به خطر بيفتد خواهيد ديد كه از ما هم بهتر دفاع مي كنند . علاوه بر اين در بيرون مسئله ديگري نيز وجود دارد و آن اينكه در خارج از كشور مسئله ملي آذربايجان با مسئله ايدئولوژي خلط مبحث شده است . دعواي عده اي با جمهوري اسلامي در باب اسلاميت است ، برخي ديگر با نوع حكومت درگير هستند و معتقد به حكومت سكولار هستند . من نمي توانم اين افراد را قبول كنم و اين افراد در جبهه ديگري مي دانم. اگر آنها با جمهوري اسلامي دعوا داشته باشند طبيعي است كه من آنها را تاييد نمي كنم . اما آنچه احساس مي كردم مي توانند انجام دهند ولي انجام نمي دهند تجمعات اعتراض آميز در مقابل سازمانهاي بين المللي و يا سفارتخانه ها است . به هر حال آنها برادران ما هستند با اين شرايط كه مسائل ديگر را به مسئله ملي آذربايجان قاطي نكنند. من در آنجا بر روي مسئله ملي تكيه بسياري كردم و گفتم اگر ما فقط به مسئله ملي بپردازيم شايد طرفداران زيادي هم پيدا كنيم . البته در آنجا سوالات بسياري از من پرسيده مي شد كه ربطي به مسئله ملي نداشت مثلا در رابطه با سقط جنين سوال مي كردند من با پول آذربايجانيها نرفته بودم كه در آنجا به مسئله احكام بپردازم ، برخي ها مسائل جنجالي مي پرسيدند كه جواب به آنها بين ما اختلاف مي انداخت و اين نوع سوالات اشكال داشت چرا كه نمي شد از جواب آنها طفره رفت مثلا در مورد پرچم آذربايحان حنوبي از من سوال مي كردند . حال خود حدس بزنيد كه من جه جوابي مي دادم كه حقيقت بود و اختلاف نمي آفريد؟ مثلا در مورد حكومت سكولار و لائيك مي پرسيدند و من بايد بپرسم كه اگر با اين افراد مخالف باشم نمي توانم در مسئله ملي فعاليت كنم ؟ما مسائل ملي مي خواهيم و دعواي ما بر سر ايدئولوژي نيست . چرا مسئله ملي ما را با اينگونه مسائل قاطي مي كنند ؟ آنها درست است كه آزادي بيشتري دارند و از لحاظ مالي هم در شرايط بهتري هستند ولي در اين فكر نباشند كه در داخل كسي چيزي نمي داند و به فعالين داخلي اهانت نكنند . من با افراد زيادي صحبت كردم كه معمولا مسن بودند ولي مي ديدم كه حتي جوانان بيست ساله ما از لحاظ فكري با آنها برابري مي كنند و شايد هم از آنها برتر هستند . اين قابل قبول نيست كه آنها در رفاه و آسايش فعاليت كنند و انتظار داشته باشند آنهايي كه در داخل هستند از آنها خط فكري بگيرند . برخي ها در خارج در اين فكرها هستند ولي برخي ها هم هستند كه مي خواهند به داخل كمك كنند و كارهايي هم در داخل انجام دهند . آنها نبايد در اين تفكر باشند كه آمريكا مي آيد جمهوري اسلامي را سركوب مي كند و آنها مي آيند در داخل همه كاره مي شوند . دعواي جمهوري اسلامي با امريكا حالا حالاها زمان مي برد و ما هم نمي خواهيم كه آنها به اينجا بيايند و آمدن آنها هميشه با آزادي همراه نبوده است . اگر دول غربي بيايند با خود لابي هاي قدرتمندي را هم خواهند آورد و باز هم آذربايجاني بلا تكليف مي ماند . ما زور همه را مي دانيم . آنهايي كه در خارج نشسته اند و نمي توانند به داخل بيايند و چندين سال در زندان به سر برند بعيد مي دانم كه مردم ما به اينگونه افراد ميدان بدهند و آنها را قبول نمي كنند.آنها در اين افكار نباشند چرا كه مردم ما اين افراد را قبول نمي كند و آنها هم به ملت ما ساده لوحانه ننگرند . از خارج انتظار دارم كه نگاهشان را به داخل متفاوت كنند .

سايت شمس : برخي ها معتقد هستند كه ما نمي توانيم حقمان را از اين حاكميت بگيريم و در فكر براندازي هستند ولي برخي ها بر خلاف آنها مي انديشند . نظر شما چيست ؟

عظيمي : من هم معتقد هستم كه در حال حاضر تعامل ما با حاكميت بيهوده است اما من نرمش اين حاكميت را هم زياد ديده ام . اينها در مقابل فشار تسليم شده اند . مگر همين اينها نبودند كه با ويدئو مخالفت مي كردند پس چي شد ؟ مگر همين ها نبودند كه با بد حجاب مبارزه مي كردند پس چي شد كه حالا در تهران دختران فقط پارچه اي به سرشان مي اندازند ؟ حكومت نشان داده كه نه با تعامل كه با فشار عقب نشيني مي كنند . من به تعامل با حاكميت اعتقادي ندارم چرا كه آنها مي دانند كه ما چه مي خواهيم بنابر اين نه با گفتمان كه بلكه با اقتدار بايد كارهايمان را پيش ببريم ولي اينكه فكر كنيم نمي توان از جمهوري اسلامي حق را گرفت فكر عبثي است .

سايت شمس : اگر مي دانستيد كه چنين حكمي را به شما خواهند داد آيا باز هم برمي گشتيد ؟

عظيمي : اگر مي دانستم بدتر از اين هم حكم مي دهند باز هم برمي گشتم چرا كه اميدوارم روزي فرا رسد كه اگر اينها قابل هدايت نباشند همين افراد از دست ما به سوئد فرار كنند . فرار ما ديگر بس است .

سايت شمس : شما به عنوان پيشنهاد عملي براي فعالان ما چه توصيه اي مي كنيد ؟ يعني فعالان ما در حال حاضر چه بايد بكنند ؟

عظيمي : بايد كار تبليغي زيادي اندازه دهند . از تلويزيونها حمايت مالي شود و اگر راه و روش آنها را نمي پسنديم سعي شود كه تلويزيون ديگري راه اندازي شود ، تجمعات بيشتر شود ، از پالتاكها خوب استفاده شود و از همه مهمتر ما بايد براي مدتي زن و فرزندان خود را به خدا بسپاريم و از آنها چشم بپوشيم . اگر قرار است كه حقمان را ندهند بايد كارهايي انجام دهيم كه مجبور شوند با همه ما رفتار مشابهي داشته باشند. اگر قرار است به زندان بيندازند كاري كنيم كه چندين صد نفر را زنداني كنند . ما بايد از اين كارها زياد كنيم . به نظر من وقتي تلويزيوني افتتاح مي شود گويي لشگري به آذربايجان اضافه مي شود و در داخل هم ما بايد به اين امر كمك كنيم .


0 Comments:

Post a Comment

<< Home