ebdüleziz ezimi qedim

Sunday, March 19, 2006روحانی عالیقدر حجت الاسلام عظیمی قدیم به اعدام تهدید شد

روحانی عالیقدر حجت الاسلام عظیمی که به قید سپردن وثیقه آزاد شده است باید برای محاکمه مجدد در دادگاه شهر تبریز حاضر شود نامبرده در یک تماس تلفنی با دادسرای تبریز از فرشی که دادیار می باشد خواستار چند روز مهلت بیشتر برای مراجعت به دادگاه می شود فرشی در پاسخ با عصبانیت می گوید در این صورت وثیقه را مصادره خواهد کرد حجت اسلام عظیمی قدیم به اینگونه رفتار معترض می شود و در پاسخ ، فرشی می گوید او قدرت این کار را دارد و این کار را خواهد کرد و در ادامه حجت اسلام عظیمی قدیم را مورد تهدید قرار داده و می گوید من تا کنون حکم اعدام ده الی پانزده تن از منافیقن را صادر کرده ام و یقین بدان در فرصت مناصب حکم اعدام منافقی همچون تو را نیز صادر خواهم کرد لازم به یاد آوری است تراژدی آیت الله شریعتمداری که ضربه روانی سنگینی به مردم آذربایجان زد باعث شده است که مردم آذربایجان به نوع رفتاری که با حجت اسلام عظیمی قدیم می شود حساسیت زیادی از خود نشان دهند

0 Comments:

Post a Comment

<< Home