ebdüleziz ezimi qedim

Sunday, January 23, 2005

کروبی راست می گوید اما...آللاهین آدیلا!

azimi_qadim1352@yahoo.com

اخیرا خبردار شدیم جمعی از فعالان فرهنگی و سیاسی اقوام تحت عنوان اعضای خانه اقوام ایرانی دیداری با حجت الاسلام و المسلمین کروبی داشته اند و در این دیدار گفتگویهای بسیار ارزشمندی رد و بدل شده است راقم از چند منظر به این موضوع و به این سیاست عملی نظاره خواهد کرد منظر اول پیشرفت و انکشاف حرکت عدالت خواهانه فعالان فرهنگی را بسیار ملموس و محسوس می نماید چرا که به قول یکی از دوستان روزگاری مخالفین و مسئولین حتی حاضر نمی شدند حرکت ما را نقد کنند و یا به عبارت وی حاضر نمی شدند به ما فحش بدهند چرا که ما را به قدری ضعیف در عین حال مؤثر می دیدند که هر گونه نام بردن از حرکت ما را به منزله گسترش آن می یافتند لکن امروز اقای مهدی کروبی به عنوان کسی که از اول انقلاب تاکنون تقریبا یکی از مهره های مهم حاکمیت بوده جمعی از فعالان ما را به گفتگو دعوت می کند و یا دعوت آنها را قبول می کند می شود ادعا کرد که حرکت عدالتخواهانه اقوام مسیر خود را به جایی رسانده که یک کاندیدای ریاست جمهوری را هم به خود جلب می کند این موضوعی نیست که در گذشته نظیری داشته باشد و این پیشرفت و گسترش حرکت محصول فداکاری های همه عزیزانی است که به نوبه ی خود در این راه تلاش نموده و هر جا کاری نتوانسته اند انجام دهند خون دل خورده و به آینده اقوام اندیشیده اند وظیفه ی ماست که این پیشرفت را به همه فعالان اعم از سیاسی و فرهنگی و ... تبریک بگوییم از فرزانگان و اساتید گرفته تا نویسندگان سیاسی و فعالان سیاسی و جوان آذربایجان که با استفامت و مبارزات خود تقریبا همه را متوجه دردهای ملت خود نمودند این پیشرفت نه محصول یک سیاست عملی بلکه محصول همه فعالیت های فعالان اقوام می باشد همانطور که شرکت کنندگان در این مراسم از سرآمدترین فعالان حرکت بوده اند و می شود گفت چکیده و عصاره ی اقوام با یکی از مسئولین و مهره های نظام به گتفگو نشستند

از منظر دوم هدف آقای کروبی از دعوت فعالان فرهنگی و یا قبول دعوت آنان به گفتگو چه بوده؟ آیا صرفا یک تاکتیک انتخاباتی است و اگر تاکتیک انتخاباتی است آیا نامبرده به قولی که می دهدد وفادار خواهد ماند بعد از انتخاب احتمالی وی به عنوان رئیس جمهور اصل 15 قانون اساسی را که تنها بخشی از مطالبات اقوام لکن مهمترین آن می باشد اجرا خواهد کرد و آیا رئیس جمهوری به نام مهدی کروبی می تواند بر جو بیمار جامعه غلبه کرده و شوونیزم را از بین ببرد؟ ما همانطور که در نگاه اول صرف این سیاست عملی را که حتی امکان تبلیغ آن در پوسترهای انتخاباتی این کاندیدا می رود حرکتی رو به جلو تشخیص می دهیم اما اینکه کروبی بخواهد و یا بتواند این قول خود را عملی سازد و لذا ما همه ی هیزم خود را روی طناب وی بار کنیم به دیده ی تردید می نگریم ما هم قبلا مشابه این کارها را انجام داده ایم زمانی که در استان اردبیل بودم به یاری و مساعدت نشریه آراز مصاحبه هایی با چند کاندیدا انجام دادیم مگر کسی پیدا می شد که بگوید خواسته های شما نامشروع و غیر قانونی است همه به اتفاق قول می دادند که اگر انتخاب شدند حتما در اجرای اصل 15 از هیچ کوششی دریغ ننمایند یکی از آنها به مجلس راه یافت و ایشان کسی نبود جز دکتر حسن نوعی اقدم که پس از انتخاب نه تنها هیچ اهمیتی به این تعهد و قول خود نداده بلکه ایامی که لباس شخصی ها در مسجد قاراباغ (سرچشمه) اردبیل از ما پذیرایی ! کردند ایشان در منطقفه بودند و شخص بنده را خوب می شناختند هیچ اعتراض و حرکتی از وی دیده نشد و بعدها هم به بهانه ی این که وزیر امور خارجه ی آذربایجان ترکهای ایران را با ترکهای آذربایجان ملت واحد خوانده بود از همراهی رئیس جمهور در سفر به باکو خودداری نموده و بدین سان با پان ترکیسم ! مبارزه نمودند.

و کاندیدای دیگری که یک روحانی فرهیخته ای در اردبیل بود و در انتخابات نتوانست به مجلس راه یابد پس از گذشت سه روز از فاجعه ی مسجد قاراباغ در غیاب آقای عاملی موقتا نماز جمعه را اقامه کرد؛ در خطبه های نماز جمعه هیچ اشاره ای به این فاجعه ننموده و نشان دادند که اگر انتخاب هم می شد سکوت را عاقلانه ترین راه سیاسی برای خود می دید.

برادران و خواهران مبارز، شکی نیست که ما باید از همه فرصت ها استفاده کرده و حرکت خود را تبیلغ نماییم و این یک زیرکی سیاسی است و دلسوزان حرکت اهمیت این موضوع را بهتر درک کرده اند لکن دلخوش کردن به وعده ی یک کاندیدا و کاستن از روح مبارزه و فعالیتهای سیاسی و بالخصوص کاستن از انگیزه اجتماعات و نحو ذالک و ایضا استفاده از پتانسیل حرکت اقوام به نفع جناح چپ که هنوز هم کاندیدای آنها بر کرسی ریاست جمهوری تکیه می زند نه تنها زیرکی سیاسی نخواهد بود بلکه به نوبه ی خود ضربه ی مهلکی به حرکت وارد خواهد ساخت کروبی و همفکردان او برای ما ناشناخته نیستند روزنامه هایی که امروز سخنان او را با تیتر اول درج می کنند اسامی شرکت کنندگان این مراسم را حذف کرده و تنها بخشهایی از سخنانشان را بدون ذکر نامشان نقل کرده اند اگر واقعا در این مسأله صادقند چرا گفته های فرزاد صمدلی، بنی طرف و ... را همانند اسامی آنها سانسور می کنند؟ واضح است که اینها ما را ابزار خود در راستای پیروزی بر جناح رقیب قرار داده اند آقای کروبی 16 سال در مجلس بوده اند و اغلب ریاست مجلس ها را هم به عهده داشته اند در این سالها چه حرکت مثبتی در این مورد از خود نشان داده اند؟! نه ! ایشان شخصی نیستند که به عنوان پدیده ی انتخاباتی برای ما مجهوم الهویه باشند اگر چه کروبی یکی از صادق ترینهای جناح چپ می باشد لکن وی هرگز قادر به انجام این امر نخواهد بود . درست است که حساب کروبی تا حدودی از رئیس جمهور فعلی جداست و کروبی هرگز از نژاد پاک! آریایی سخن به میان نیاروده و در مقابل عبارت «ایران متعلق به همه اقوام» را قبلا هم به زبان آورده است اما هرگز اصل 15 قانون اساسی با این جو و تدابیر اطلاعاتی و امنیتی با این نوع شعارها اجرا شدنی نیست توصیه ها و فشارهای فراقانونی ،هر رئیس جمهوری را از دادن حقوق ما منصرف خواهد کرد همانطوری که منتخبان قبلی این توصیه ها را جدی گرفته و از دادن حق مشروع اقوام خودداری کرده اند

برادران باز هم با صراحت می گویم اگر مهدی کروبی و یا هر کاندیدایی شعار اجرای اصل 15 قانون اساسی را بدهد یک پیروزی بزرگی برای ما محسوب می شود اما این پایان کار نیست ما راه آزادی اقوام را در تداوم مبارزه می بینیم کروبی حق ما را نتواند داد هر چند که در شعارش توام با صداقت باشد ما زوزه ی گرگهای جوان و شعارهای ارشاد کننده ای همچون «ایکی قارداش ساواشماز!» را به مراتب مؤثرتر از شعار یک کاندیدا می دانیم ما تحمل فشارهای قضایی و اطلاعاتی را راه نجات خود می دانیم که اگر ادامه بدهیم هر کسی به ریاست جمهوری این کشور انتخاب شود مجبور خواهد شد حق ما را بدهد و اگر دلمان را به این شعارها خوش کرده و از شکوه مبارزات خود بکاهیم هر کسی که انتخاب شود توصیه های دوستان خود را مهمتر از قول انتخاباتی خواهد دانست برادران فراموش کرده اند که در این مملکت علاوه بر شرع و قانون، مصلحت های فراقانونی هم وجود دارد!؟! کروبی بر این مصلحت اندیشی ها غلبه خواهد کرد؟ نه عزیزان این مبارزات ماست که بالاخره مصلحت را عوض کرده و منافع ملی! را مجددا ترسیم خواهد کرد.

فکر می کنید اگر کروبی 8 سال پیش کاندیدای ریاست جمهوری می شد باز هم این شعارها را می داد و با فعالان ما گفتگو می کرد؟!؟ اصلا و ابدا چنین کاری نمی کرد چرا که امروز ما قدرتمند شده ایم، ما خواب از چشمان مصلحت اندیشان! پرانده ایم «بیز اؤزوموزه گووه نمه لی ییک» حق را به این راحتی نمی دهند حق را باید گرفت!

برادران تصور کنند که ما وعده آقای کروبی را جدی بگیریم و از روح حماسی مبارزات خود بکاهیم و روزها و ماهها و سالها بگذرد و کروبی که به یاری ما انتخاب شده به کارهای خود بپردازد، دیگر کسی را از خانه اقوام به حضور نپذیرد، به سفرهای داخلی و خارجی خود بپردازد و ما چشم به انتظار اقدامات او باشیم آنگاه چه یأس و ملالتی بر مبارزان عارض خواهد شد و چه اختلافاتی بین فعالان خواهد افتاد و آنروز سرمان به سنگ خواهد خورد مثل سایر ورقهای تاریخ خود را بازنده ی اصلی این عرصه خواهیم یافت.

برادران عزیز رئیس جمهور فعلی هم از «ایرانی آباد و آزاد» حرف می زد «ایران برای همه ایرانیان» شعاری است که هنوز هم بر زبان می رانند آیا آزادی را برای مخالفین خود هم قائل شدند؟ ایران برای همه ی ایرانیان کجا و نادیده گرفتن حقوق دهها میلیون ترک و کردو عرب و ... کجا!؟! آزادی و کرامت انسانی کجا و تضییق بر فعالان اقوام کجا! خدایا از شعار تا عمل چقدر فاصله می تواند باشد!

برای چندمین بار موضوع را تفکیک می کنیم؛ وعده ای که امروز توسط فعالان نستوه اقوام از یک کاندیدای ریاست جمهوری گرفته می شود یک پیروزی افتخار آمیز است که در سالهای گذشته دور از دسترس همگان بود و امروز به آن دست یافته ایم اولا این پیروزی را به همه فعلان تبریک گفتیم چرا که این وعده ی انتخاباتی دستاوردی است متعلق به فعالیت همه ی آنها و ثانیا از دوستان می خواهیم به خاطر یک شعار فکر مبارزه و تاکتیک های فاتحانه را کنار نگذارند چرا که خیلی ها هنوز قانع نشده اند حق ما را بدهند و هنوز کسانی هستند که به ایرانی سراسر فارس زبان می اندیشند که در مسند قدرت و در وزارت خانه ها مشغول کار هستند و خواهند بود. اینها شاید از مصلحت بایکوت ما صرف نظر کنند اما هنوز از مصلحت اغوای ما منصرف نشده اند ما بیداریم و به خدای خود توکل نموده به خودمان و به جوانان بی باکمان که منافع شخصی خود را فدای ملت خود می کنند اعتماد خواهیم کرد نه به کس دیگر که امروز نیازمند رأی ماست.

والسلام