ebdüleziz ezimi qedim

Saturday, November 25, 2006

صدای آمریکا- سرکوب شديد روحانيون دگرانديش در ايران

حجت الاسلام عظيمی قديمی يکی ديگر از روحانيون شيعه است که مورد غضب مقامات رژيم اسلامی ايران قرار گرفته است. آقای عظيمی به عنوان فعال حقوق بشر برای احقاق حقوق اقليت آذری ايران تلاش می کند.

صدای آمریکا-در ايران تحت حکومت مذهبی، سعی دولت در خفه کردن صداهای مخالف، حتی دامان روحانيت را نيز گرفته است. بارز ترين مورد اين سرکوب، آيت الله حسينعلی منتظری است. سالها پيش آقای منتظری ولی فقيه، و منتخب آيت الله روح الله خمينی، برای جانشينی وی بود. ولی آيت الله منتظری در پی اعتراض به شرايط اسفناک حقوق بشر در ايران از مسند جانشينی خلع شد و به مدت پنج سال در خانه خود زندانی گرديد. آيت الله منتظری در سال ۲۰۰۳ به دليل بيماری از بند رها شد.

در ماه اکتبر گذشته مأموران سازمان امنيت رژيم اسلامی آيت الله حسين کاظمينی بروجردی، روحانی شيعه مبلغ جدايی مذهب از سياست، را دستگير کردند. دستگيری آيت الله حسين کاظمينی بروجردی در پی زدوخوردهای خشونت آميز نيروهای امنيتی با صدها تن از طرفداران او صورت گرفت که در اطراف خانه اش به پاسداری ايستاده بودند تا از دستگيری وی ممانعت به عمل آورند.

آيت الله کاظمينی بروجردی پيش از دستگيری خود می گفت، به اعتقاد وی، «مردم از مذهب سياسی به ستوه آمده اند و می خواهند به مذهب سنتی خود بازگردند.» وی همچنين گفت درباره ايذاء و آزاری که مأموران امنيتی ايران در حق وی روا می دارند به پاپ بنديکت شانزدهم (رهبر کاتوليکهای جهان)، کوفی عنان (دبير کل سازمان ملل متحد)، و خاوير سولانا (مسئول سياستهای خارجی اتحاديه اروپا)، نامه نوشته است.

حجت الاسلام عظيمی قديمی يکی ديگر از روحانيون شيعه است که مورد غضب مقامات رژيم اسلامی ايران قرار گرفته است. آقای عظيمی به عنوان فعال حقوق بشر برای احقاق حقوق اقليت آذری ايران تلاش می کند. وی در ماه ژانويه گذشته در دادگاه ويژه روحانيت در تبريز محاکمه شد و به جرم تبليغات به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام محکوم گرديد. محکوميت وی شامل يک سال زندان، پنج سال نفی بلد، و تبعيد از استانهای آذربايجان است. علاوه بر اين، حجت الاسلام قديمی به جرم «اهانت به حيثيت روحانيت» به مدت ده سال خلع لباس شد.

حجت الاسلام قديمی در ماه اوت گذشته از زندان آزاد شد، مشروط بر اينکه ديگر از نقض حقوق بشر در مورد مردم آذربايجان سخن نگويد. وی در گفتگويی با بخش آذری صدای آمريکا گفت، اين شرط را نمی تواند با دين و آئين خود وفق دهد. حجت الاسلام قديمی در اين مصاحبه گفت: «انسانی که به واقع به مذهب اعتقاد داشته باشد و به طور مقتضی تعليمات و مراحل مذهب شيعه را پيموده باشد نمی تواند هر رويه و سياست حکومت را بپذيرد، زيرا بر عالم شيعه واجب است حق را بگويد، حتی اگر گفتار حق به معنای زندان و تبعيد و محدوديت باشد، همانطور که در مورد من معمول گرديده است.»


پرزيدنت جرج- دابليو- بوش، رئيس جمهوری آمريکا، می گويد ايران کشوری است در اسارت گروه قليلی از روحانيون. از نحوه رفتار رژيم حاکم بر ايران با آيت الله منتظری، آيت الله بروجردی، و حجت الاسلام قديمی روشن است که در ميان اسيران رژيم اعضای روحانيت نيز قرار دارند.

فضای سیاسی آذربایجان دوران نسبتا ساکتی را می گذراند / عبدالعزیز عظیمی قدیم

بسم الله الرحمن الرحیم
در پی همراهی ستودنی ملت اذربایجان با فعالان سیاسی خود و تبلور این معیت ملی با ایجاد حماسه های ملی در اوایل خرداد هشتادوپنج وامنیتی شدن جوسیاسی و اجتماعی آذربایجان وبرخوردهای قضائی حکومت با برخی از فعالان سیاسی علی الظاهر چنین برداشت می شود که فضای سیاسی آذربایجان دوران نسبتا ساکتی را می گذراند
آیا این سکوت واقعی است؟ و اگر چنین است معلول چه علت و یا عللی می تواند باشد
فشار و ارعاب حاکمیت؟ اشباع و اقناع فعالان؟ مهیا شدن برای حماسه های مشابه؟ سر در گمی حرکت ویاهرعلتی دیگر
آنچه مهم است این سکوت معلول هر علتی که باشد نباید حاکم بر حرکت می شد و اگر ناشی از زندانی شدن فعالان مشهور هم بود ضروری بود سایرین خلا آنها را پر کرده و به جدال بی امان با شوونیسم ادامه می دادند چرا که در غیر این صورت حکومت دستگیری وتسجین فعالان شناخته شده را که بدوا از روی ناچاری اقدام به آن کرده بود راهکار مناسبی برای سرکوب ملت دیده و به آن ادامه خواهد داد
سزاوار نیست دوستان ما سنگینی راهبری و کنترل تاکتیکها و بالندگی حرکت را بر دوش عده ای محدود انداخته و منتظر فداکاریها وشاید قهرمان بازیهای آنها باشند که اینکار فشار حاکمیت را بر روی آنها متمرکز کرده که در نهایت تاثیرمنفی در تسریع روند بیداری ملی خواهد داشت
وقتی ما توانستیم دشمن نزاد پرست را عقب برانیم وسنگرهای آنان را فتح کنیم باید با درایت و استفاده از تجربه های موفق قبلی در پی فتوحات بعدی باشیم وخدای نکرده در لاک دفاعی نرویم واینکه جطور باید در جنین مواقع حساسی به روند حرکت ادامه دهیم مشخص است
عملگرایی به جای تئوری پردازی محض بومی و ملی تر کردن حرکت و ایضا ارایه راهکارهای قابل اجرا! در زمانهای مناسب
زمانی که برخی از دوستان همفکر ما نفس اعتراض ملت ما را بر علیه فاشیسم فارس شنیدند متاسفانه برداشتهای نا صواب بر آنها چیره گشته و این اعتراض ملی را به خطا از جنس اعتراضات بر انداز پنداشته واز دور و نزدیک خواهان شبانه روزی و پی در پی بودن آن شدند در حالی که اگرآن دوستان به نوپا بودن و ماهیت این اعتراضات و همچنین به مدنی و آرام بودن آن توجه بیشتری می کردند قطعا توسعه عرضی این بیداری ملی و ازدیاد پتانسیل آن را مهمتر از کش دادن طولی آن و مصرف کردن ذخائر موجود این بیداری می یافتند

ما نباید از آتش زدن یک بانک و یا اتومبیل خوشحال شده و لسانا و حتی قلبا بدان رضایت می دادیم
ما نباید در تحلیلهایمان حرفهایی می زدیم که حرف ملت نبودوشعارهایی می دادیم که شعار ملت نبود
آنچه از واقعیت تظاهرات ملت متبادر می شود وآنچه از فیلمهای برداشته شده مشهوداست این است که ملت ما نه برای بر اندازی حکومت بلکه در مقابله با شئونیسم فارس به خیابانها آمده بود چرا که حکومت جمهوری اسلامی ابعاد دیگری غیر از فارسگرایی نیز داردکه ملت با برخی از این ابعاد مشکلی نداشتند
ملت ما نه تنهابا آتش زدن اماکن و ایجادخشونت و درگیری موافق نبودند بلکه در حین تظاهرات با این قبیل کارها که توسط عده ای قلیل که شاید کسان دیگری هم بودند مخالفت هم می کردند
ملت ما حتی اجازه حمله جوانان خشمگین به مامورین خشن و باتوم به دست را هم نمی دادند
حال با این اوصاف آیا کاردرستی است که دوستی از دور و نزدیک مدام جوانان را امیدوار کند که عنقریب است کار حکومت تمام شود وبه آنها دستورحمله های کم توفیق بدهد؟
خودمان را درمقابل شماتت دشمنان قرارندهیم که سایت بازتاب بنویسداین چندمین دعوت پان ترکیستهاست که مردم آذربایجان به آن توجه نکردند و بدینسان نتیجه بگیرند که تظاهرات خردادماه مردم آذربایجان در اثر یک حادثه و در اعتراض به توهین روزنامه ایران بود و لا غیر!
آنچه امروز برای تقویت حرکت لازم است پرداختن به عرض آن و اشباع خبری و اطلاعاتی مردم می باشد مردمی که در صد بالایی از آن تازه به بیداری ملی رسیده و تشنه دانش ملی و اطلاعاتی از ستم ملی هستند بهتر است ما امروز به این مساله بیشتر توجه کنیم
دوستانی که دستشان به دهنشان می رسد نباید گوناز تی وی را فراموش کنند و اگر می توانند تلویزیونهای دیگری نیز راه بیندازند
و در داخل پیام دهه اول خرداد را از طریق پخش سی دی های آن و کارهایی از این قبیل آنگونه که بود به اطلاع مردم برسانند و اگر این کارها با خلوص و فداکاری انجام شود و اگر دوستان با صبوری به وظایف خود عمل کنند ازچند ماه حبس و شکنجه های قضایی حکومت عبور کنند بلا شک ایام بزرگتروبه مراتب پر افتخارتر از اول خرداد در پیش رو خواهیم داشت ان شاء الله تعالی عبدالعزیز عظیمی قدیم قم 85/7/27

Friday, November 24, 2006

صدامات بين الأذريين والأمن

18/11/2006 طهران - القبس:

وقعت مساء الخميس صدامات بين اتراك اذريين وقوات الامن في مدينة ري القريبة من العاصمة طهران اثر اجتماع عقده الاذريون بالقرب من ضريح 'ستارخان' ذي الاصل التركي الاذري وأحد مناضلي الثورة الدستورية في ايران.

وذكرت مصادر اذرية ل 'القبس' ان قوات الامن اعتقلت تسعة من المجتمعين الذين بلغ عددهم اكثر من 2000 شخص معظمهم من طلاب الجامعات. من ابرز المعتقلين حجة الاسلام عظيمي قديم، مدرس الحوزة الدينية في مدينة قم والمهندس اماني والاثنان من نشطاء الحركة الاذرية في ايران.
وحمل المجتمعون شعارات من بينها تدريس اللغة التركية الاذرية في مدارس المناطق التي تقطنها اغلبية تركية اذرية.

روحانی مبارز و سرافراز آذربایجان آزاد شد.ای مگس! عرصه‌ی سیمرغ نه جولانگه توست؛

عرض خود می‌بری و زحمت ما می‌داری!

حجت الاسلام عظیمی بعد از سخنرانی تاریخی خود در مراسم ستارخان دستگیر شد. اما با توجه به فشار مضاعف افکار عمومی و پوشش رسانه‌های خبری بعد از چندین ساعت آزاد گردید.

گفته میشود ماموران امنیتی در حین دستگیری حجت الاسلام عظیمی با مقاومت شدید فعالان آذربایجانی مواجه شده است و در نهایت حجت الاسلام عظیمی خود از فعالان همراه خود می خواهد که دخالت نکنند. همراهان حجت الاسلام عظیمی میگویند ماموران از دستگیری ایشان عاجز شده بوند که در نهایت خود حاج آقا از ما خواهش کرد که دخالت نکنیم.

بر اساس اخبار قطعی شرکت کنندگان در مراسم امسال ستارخان بیش از 3000 بوده است. همچنین در این مراسم بعضی از شرکت کنندگان با ضرب و شتم نیروهای امنیتی مواجه شده‌اند. تحلیلگران میگویند مراسم امسال نقطه‌ عطفی در مبارزات حرکت ملی آذربایجان است.روحانی عالیقدر حجت الاسلام عظیمی قدیم بازداشت شد

شركت كنندگان در مراسم بزرگداشت ستارخان بر رسميت زبان تركي و متوقف شدن برخوردهاي امنيتي در آذربايجان تاكيد كردند.

بر اساس خبر دریافتی از محل برگزاری مراسم سالگرد شهادت سردار ملی ستارخان هزاران تن از فعالان حرکت ملی آدربایجان و شهروندان ترک بدنبال مراسم سخنرانی و شعرخوانی با قرائت قطعنامه ای خواستار احقاق حقوق مسلم ترکها در كشور شدند.در این قطعنامه ضمن اعتراض به ادامه تضییع حقوق ترکها در ایران و اعمال سرکوب و برخوردهای امنیتی در آذربایجان بر رسمیت زبان ترکی تاکید شد.

شرکت کنندگان در ادامه با ذکر فاتحه و نثار گل بر مزار شیخ محمد خیابانی در حالي كه پوسترهايي از فعالان زنداني حركت ملي آذربايجان در دست داشتند به سمت مزار ستارخان حرکت کردند.در این هنگام ۳-۴ نفر بیشر از مدعوین دولت بر مزار آن بزرگوار باقي نمانده بودند.حاضران بر مزار سردار شهید، ضمن قرائت فاتحه آنجا را گلباران کرده و بر ادامه راه دلاوران ترک قسم یاد کردند.

آخرين خبر دريافتي در لحظه گزارش خبر حاكي از بازداشت حجة الاسلام عظيمي قديم سخنران اصلي اين مراسم است.همراهان وي گفته اند زماني كه جمعيت متفرق شدند و ما قصد حركت به سوي قم را داشتيم چند مامور او را دستگير كرده و با خود بردند.