ebdüleziz ezimi qedim

Tuesday, March 28, 2006

حجت الاسلام عظیمی روانه زندان تبریز شد
با تایید حکم صادره توسط دادگاه تجدیدنظر

حجت الاسلام عظیمی روانه زندان تبریز شد

با تایید حکم صادره دادگاه ویژه روحانیت تبریز در محکمه تجدید نظر، روز یکشنبه،6 فروردین ماه، 1385، روحانی مبارزآذربایجانی، حضرت حجت الاسلام والمسلمین عبدالعزیزعظیمی قدیم در تبریز زندانی شد.

شعبه دوم تجدید نظر دادگاه ویژه روحانیت، ضمن ابرام حکم دادگاه قبلی مبنی بر یک ونیم سال زندان، 5سال تبعید به شهرهای غیر آذربایجانی، خلع لباس روحانیت به مدت 10 سال و نیز منع خروج از کشور به مدت ده سال و... اتهاماتی را که ذیلا نقل خواهد شد به آقای عظیمی وارد کرده است.

با توجه به اینکه برگه این اتهامات به آقای عظیمی داده نشده و تنها یک بار متن شفاها در حضور وی خوانده شده است فلذا متن کاملی از این اتهامات که در مقدمه حکم درج شده بوده در دست نیست و به ناچار تنها قسمتهایی از این اتهامات که توسط حجت الاسلام عظیمی یادداشت شده است درج میشود:

- وابستگی به گروهک پان تورکیسم
- مخالفت با جمهوری اسلامی ایران
- مخالفت با نظام سیاسی کشور
- شرکت در تجمع قبر باقرخان و ایجاد درگیری
- تحریک آذری زبانان (تورکهای آذربایجان) به تجزیه طلبی و جدائی از ایران

اما متن یک حکم کلی صادره شده که برگه ای از آن به حجت الاسلام عظیمی تحویل و ایشان عین آن را توسط تلفن به دوستان خود در خارج از زندان قرائت کرده اند چنین است:

متن حکم کلی:

مرجع رسیدگی: شعبه دوم دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت

تاریخ رسیدگی:84/12/1

تجدید نظر خواه: عزیز عظیمی قدیم

تجدید نظر خواسته: دادنامه صادره از شعبه پنجم دادگاه ویژه روحانیت به شماره کلاسه 83-4686-6

رای دادگاه :

در خصوص اعتراض تجدید نظرخواه به دادنامه صادره از شعبه پنجم با توجه به اینکه دادنامه مذکور مستدل و مستند صادر گردیده است لذا اعتراض غیر وارد تشخیص و موجبی برای فسخ آن نمی باشد. لذا به استناد بند الف ماده 49 آئین نامه دادسراهای و دادگاههای ویژه روحانیت عینا تایید و ابرام میگردد.این رای قطعی است.

رئیس شعبه دوم تجدید نظردادگاه ویژه روحانیت
رهبر پور
مستشاران شعبه دوم تجدید نظر
احد طباطبائی
نبی الله راجی

لازم به یاد آوری است که حجت الاسلام والمسلمین عبدالعزیزعظیمی قدیم چندی پیش همزمان با گرامیداشت چهاردهمین یادواره فاجعه نسل کشی مسلمین خوجالی توسط ارامنه، در ششم اسفند ماه درمیدان استانه شهر قم، به همراه نزدیک به 60 نفر از فعالین حرکت ملی آذربایجان و مردم قم بازداشت و به مدت 48 ساعت در بند اداره اطلاعات این شهر زندانی شد.

به نظر می رسد حبس شدن این روحانی مترقی و مبارز تورک، موجی از نارضایتی را در میان اقشار مختلف مردم آذربایجان بخصوص در میان طبقه روحانیت مترقی ایجاد خواهد کرد.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home