ebdüleziz ezimi qedim

Tuesday, March 28, 2006

حکم زندان حجة الاسلام عظیمی قدیم تایید گردید
یکشنبه 6 فروردین ماه سال 1385

حجة الاسلام عظیمی قدیم روانه زندان شد

حکم زندان حجة الاسلام عظیمی قدیم روحانی آذربایجانی توسط دادگاه تجدید نظر تایید گردید و وی امروز یکشنبه ششم فروردین ماه راهی زندان تبریز شد.

عظیمی قدیم که در مراسم سالگرد انقلاب مشروطیت در کنار مزار باقرخان سالار ملی در ۱۴ مرداد ۱۳۸۴ دستگیر شده بود پس از تحمل سه ماه زندان توسط دادگاه ویژه روحانیت تبریز محاکمه شد.وی علاوه بر محکومیت به 5 سال ممنوعیت خروج از کشور و 5 سال منع اقامت در استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و زنجان و انجام هر گونه فعالیتهای تبلیغی در استانهای فوق و 10 سال محرومیت از پوشیدن لباس روحانیت به یکسال و همچنین سه ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم شده بود که احکام زندان از امروز توسط شعبه اجرای احکام دادگستری تبریز اجرا می شود و روحانی ترک دوران حبس خود را به مدت یکسال پس از کسر سه ماه بازداشت قبلی آغاز می کند.

1 Comments:

At 7:19 AM, Blogger louisericks29338894 said...

Do you want free porn? Contact my AIM SN 'abunnyinpink' just say 'give me some pics now!'.

No age verification required, totally free! Just send an instant message to AIM screen name "abunnyinpink".

Any message you send is fine!

AIM abuse can be reported here.

 

Post a Comment

<< Home