ebdüleziz ezimi qedim

Wednesday, May 17, 2006
بسم الله الرحمن الرحیم

این بلا از کجا بر ما نازل شد؟

شنیده ایم وقتی چنگیزخان مغول به همدان رسید به مردم گفت از شما سئوالی دارم اگر پاسخ صحیح بدهید شهر شما را غارت نمی کنم بگویید ببینم خداوند مرا بر شما مسلط گردانید یا من خودم بر شما مسلط شدم هر جوابی دادند خان مغول قانع نشده و آماده غارت شد جوپانی از بین مردم جلو آمد و گفت خان نه خدا تو را بر ما چیره گرداند و و نه تو خود بر ما مسلط شدی بلکه این گناهان ما بود که تو را بر ما چیره گرداند چنگیز خان جوپان را تحسین کرد از غارت شهر منصرف شد

هر ملتی که از نخبگان خواص وپیشقراولان خود فاصله گیرد ویا آنها را در در بند حرص و طمع و ترسی که اغلب عوام الناس گرفتارآنند محصور گرداند سزایش غیر از این نخواهد بود این سزای کسانی است که از ریزه خواری سفره دیگران احساس ذلت نکند این سزای ملتی است که خواص آن عوامزده شده آزادی وآزادگی خود و ملت خود رابه بهای ناچیزی که همان راحت طلبی و خوشگذرانیهایی زود گذراست بفروشد

این سزای ملتی است که تاریخ و قهرمانان خود را فراموش کند وسیاهی لشکر دشمنان و بیگانگان شود آری ملتی که روزگاری حقیقتا سر ایران بود و مسائل سیاسی کشور را قبل از پایتخت کنکاش می کرد امروز مضحکه این و آن میگردد مشتی فارس ارذل نزادپرست ملیت و تاریخ و مشتی کرد طماع خاکهای او را نشانه گرفته اند ببین یک ملت خود را از کجا به کجا می آورد

اگر این ملت به موقع از جنبش آزادیستان و حکومت ملی آذربایجان حمایت کافی می کردند و در صدد رفع اشکالات آنها بر می آمدند امروز دیگر بر چنین تحقیری معروض نمی ماندند

دادن رای در پای صندوق رای به نفع یک هویت طلب آذربایجانی هنری نیست مهم دفاع ازشجاعانه از آرای خویش و عدم تسلیم در مقابل زور و اقتدار است

حال همه می دانیم درد ملت از کجا ودرمان آن چیست, اجتناب از عوامزدگی و بالطبع خوشگذرانی و غفلت, تکیه بر آزادی و آزادگی تداوم اعتراض به سیاستهای شئونیستی و تحمل ناملایمات

والسلام علیکم و رحمه الله